Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  0911.77.19.19

  Chào mừng quý khách đến với Pilz Vietnam

  Danh mục sản phẩm

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  Sales & Technical support
  hoang@pitesco.com
  0911.77.19.19

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 25
   • Khách Khách 25
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 3647659

  Tin tức

  Microsonic Vietnam 

  Đăng bởiAdmin

  Microsonic Vietnam

   

  Lê Quốc Hoàng | Mr. |
  Cellphone: 0911.77.19.19 

  Email: hoang@pitesco.com

  Zalo: 0911.77.19.19 

    

  Item Order descrition
  16 605 dbk+4/Sender/M18/K1 
  16 635 dbk+4/Sender/M12/K1 
  16 601 dbk+4/Empf/3CDD/M18 
  16 611 dbk+4/Empf/WK/3CDD/M18
  16 621 dbk+4/Empf/M18/3CDD/M18 
  16 631 dbk+4/Empf/M12/3CDD/M18
  16 651 dbk+4/Empf/BEE/M18 
  16 661 dbk+4/Empf/WK/3BEE/M18
  16 671 dbk+4/Empf/M18/3BEE/M18 
  16 681 dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18
    dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
    dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
    dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18
  dbk+5 double sheet detectors
  16 700      dbk+5/3CDD/M18 E+S
  16 710          dbk+5/3BEE/M18 E+S
  16 705                 dbk+5/Sender/M18/K1
  16 701             dbk+5/Empf/3CDD/M18 
  16 711                         dbk+5/Empf/3BEE/M18 
    dbk-5/BDD/O/M30 E+S
  esf-1  label  and splice sensors
  16 900                                      esf-1/CDF 
  16 901                                                 esf-1/CF
  esp-4  label  and splice sensors
  16 800                              esp-4/3CDD/M18 E+S
  16 830                    esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
  16 801                   esp-4/Empf/3CDD/M18 
  16 831      esp-4/Empf/M12/3CDD/M18
  hps sensors
  26 130 hps-25/DIU/TC/E/G1_2
  26 131 hps-25/TF/DIU/TC/E/ G1_2
  hps+ sensors
  26 111 hps+25/DD/TC/E/G1
  26 132 hps+25/DIU/TC/E/G1
  26 210 hps+35/DD/TC/E/G1
  26 230 hps+35/DIU/TC/E/G1
  26 310 hps+130/DD/TC/E/G1
  26 330 hps+130/DIU/TC/E/G1
  26 410 hps+340/DD/TC/E/G2
  26 430 hps+340/DIU/TC/E/G2
  26 411 hps+340/DD/TC/G2
  26 431 hps+340/DIU/TC/G2
  lcs sensors
  28 110 lcs-25/DD/QP
  28 140 lcs-25/DDD/QP
  28 120 lcs-25/IU/QP
  28 210 lcs-35/DD/QP
  28 240 lcs-35/DDD/QP
  28 220 lcs-35/IU/QP
  28 310 lcs-130/DD/QP
  28 340 lcs-130/DDD/QP
  28 320 lcs-130/IU/QP
  Item Order descrition
  lpc sensors
  17 050 lpc-25/CDD/M18
  17 051 lpc-25/CEE/M18
  17 055 lpc-25/CI/M18
  17 056 lpc-25/CU/M18
  17 052 lpc-25/CDU/M18
  17 053 lpc-25/CDI/M18
  mic sensors
  22 102 mic-25/D/M
  22 122 mic-25/IU/M
  22 202 mic-35/D/M
  22 212 mic-35/DD/M
  22 222 mic-35/IU/M
  22 302 mic-130/D/M
  22 312 mic-130/DD/M
  22 322 mic-130/IU/M
  22 402 mic-340/D/M
  22 412 mic-340/DD/M
  22 422 mic-340/IU/M
  22 502 mic-600/D/M
  22 522 mic-600/IU/M
  mic+ sensors
  22 100 mic+25/D/TC
  22 101 mic+25/D/TC/E
  22 110 mic+25/DD/TC
  22 111 mic+25/DD/TC/E
  22 120 mic+25/IU/TC
  22 121 mic+25/IU/TC/E
  22 130 mic+25/DIU/TC
  22 131 mic+25/DIU/TC/E
  22 150 mic+25/E/TC
  22 160 mic+25/EE/TC
  22 200 mic+35/D/TC
  22 201 mic+35/D/TC/E
  22 210 mic+35/DD/TC
  22 211 mic+35/DD/TC/E
  22 220 mic+35/IU/TC
  22 221 mic+35/IU/TC/E
  22 230 mic+35/DIU/TC
  22 231 mic+35/DIU/TC/E
  22 250 mic+35/E/TC
  22 260 mic+35/EE/TC
  22 300 mic+130/D/TC
  22 301 mic+130/D/TC/E
  22 310 mic+130/DD/TC
  22 311 mic+130/DD/TC/E
  22 320 mic+130/IU/TC
  22 321 mic+130/IU/TC/E
  22 330 mic+130/DIU/TC
  22 331 mic+130/DIU/TC/E
  22 350 mic+130/E/TC
  22 360 mic+130/EE/TC
  pico sensors
  15 102 pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18
  15 110 pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18E
  15 103 pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18
  15 109 pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18E
  15 104 pico-usf 8/10/CD/S/HV/M18
  15 118 pico-usf 13/16/CD/S/HV/M18
  15 140 pico-usb 25/CD/HV/M18
  15 160 pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18
  15 170 pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18E
  15 178 pico-usc 25/2/CD/S/HV/M18
  15 179 pico-usd 25/2/CD/S/HV/M18
  15 181 pico-usd 25/0/CD/S/HV/M18
  15 183 pico-usd 25/0/CD/S/HV/M18E
  15 501 pico-ust 25/CD/S/HV/M18
  15 503 pico-ust 25/CD/S/HV/M18E
  15 502 pico-usv 25/CD/S/HV/M18
  15 504 pico-usv 25/CD/S/HV/M18E
  pico+ sensors
  12 000 pico+15/F
  12 002 pico+15/WK/F
  12 100 pico+25/F
  12 102 pico+25/WK/F
  12 110 pico+25/I
  12 112 pico+25/WK/I
  12 120 pico+25/U
  12 122 pico+25/WK/U
  12 200 pico+35/F
  12 202 pico+35/WK/F
  12 210 pico+35/I
  12 212 pico+35/WK/I
  12 220 pico+35/U
  12 222 pico+35/WK/U
  12 300 pico+100/F    
  12 302 pico+100/WK/F
  12 310 pico+100/I
  12 312 pico+100/WK/I
  12 320 pico+100/U
  12 322 pico+100/WK/U
  sks sensors
  13 000 sks-15/D
  13 001 sks-15/CD
  13 002 sks-15/E
  13 003 sks-15/CE
  ucs sensors
  19 000 ucs-15/CDD/QM
  19 001 ucs-15/CEE/QM
  19 002 ucs-24/CDD/QM
  19 003 ucs-24/CEE/QM
  vnp sensors
  24 110                                           vnp-25/DD/TC
  24 120                                         vnp-25/IU/TC
  24 210                                          vnp-35/DD/TC
  24 220                                             vnp-35/IU/TC
  24 310                                   vnp-130/DD/TC
  24 320                                             vnp-130/IU/TC
  24 410                                           vnp-340/DD/TC
  24 420                                        vnp-340/IU/TC
  24 510                                        vnp-600/DD/TC
  24 520       vnp-600/IU/TC
  wms  sensors
  31 600 wms-25/RT/HV/M18
  31 310 wms-35/RT
  31 320 wms-130/RT
  31 330 wms-340/RT
  31 340 wms-600/RT
  zws  sensors
  18 035 zws-7/CD/QS
  18 001 zws-15/CD/QS
  18 009 zws-15/CD/ 5ms.a
  18 002 zws-15/CE/QS
  18 003 zws-15/CI/QS
  18 004 zws-15/CU/QS
  18 011 zws-24/CD/QS
  18 012 zws-24/CE/QS
  18 013 zws-24/CI/QS
  18 014 zws-24/CU/QS
  18 041 zws-25/CD/QS
  18 043 zws-25/CE/QS
  18 015 zws-70/CD/QS
  18 016 zws-70/CE/QS
  18 018 zws-70/CI/QS
  18 017 zws-70/CU/QS
  Accessories
  50 408 KST3A-5/M8
  50 401 KST4G-2/M8
  50 400 KST4A-2/M8
  50 403 KST4G-5/M8
  50 402 KST4A-5/M8
  50 060 STG4/M12
  50 070 STA4/M12
  50 061 STG5/M12
  50 062 STA5/M12
  50 211 LCA-2
  50 212 LCA-2 Koffer
  50 250 SyncBox 1
  50 301 dbk-Testbogen
  50 163 Reduzierstück G1_G1/2
  50 162 SoundPipe zws1
  50 140 UF-90/M18
  50 150 UF-90/M30
  50 411 MW-ZWS1
  50 412 MW-ZWS2
  50 413 MW-ZWS3
  50 414 MW-LCS1
  50 090 BF-18
  50 100 BF-30
    KST4A-2/M12
    KST4G-5/M12
    KST4G-10/M12
    dbk-4/Empf/CDD/O/M18
    mic+600/D/TC
    BES01P5
    mic+340/DIU/TC

   

  Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ và Dịch Vụ Tiên Phong
  Add: 13M KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM
  Tel: 028 3517 6474 - 028 3517 6475 - Fax: 028 3517 6476
  Email: sales@pitesco.com

  Website: pitesco.com

  Đèn led tiết kiệm điện, den nang luong mat troi, den nang luong mat troi, den duong nang luong mat troi, den led, Bu Long, Bu Long neo, Camera quan sat, Camera IP, Gia cong cat gach , Thiet ke web , Thiet ke web gia re, Tieu hat den, Tieu bot, Tieu so, May xong hoi, phong xong hoi, Dai ly hyundai, Dai ly Xe Ford, ford ecosport 2015, ford everest 2015, Tay te bao chet Mizon, Sua tam mizon, Sua rua mat Mizon, Den Da Muoi , Da Muoi Himalaya , Da Muoi , Thiet bi tu dong hoa , Tu dong hoa , tin tuc tu dong hoa , Sua may in Xerox , Tui xach gia si , xuong san xuat tui xach , Den duong nang luong mat troi , Can ho vinhomes ba son, du an vinhomes ba son, vinhomes golden river, Cham soc me va be sau sinh Dich vu tam be, Lam Dep sau sinh